Zaawansowane wysiękowe AMD

Leczenie wysiękowej postaci AMD

Decyzję o rodzaju terapii podejmuje się na podstawie obrazu dna oka, ostrości wzroku do dali i bliży, pola widzenia, stanu oka towarzyszącego, stanu ogólnego, wyników badań dodatkowych, jak angiografii fluoresceinowej (AF) czy optycznej koherentnej tomografii (OCT). Najbardziej skuteczną metoda leczenia jest obecnie podawanie iniekcji doszklistkowych preparatem Lucentis.

Zaawansowane wysiękowe AMD – blizna

W tym przypadku poprawić widzenie można jedynie dzięki pomocom optycznym dla słabowidzących.